Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 21 49 39 -
29/01 kl 01 20 49 38 -
29/01 kl 02 20 50 42 -
29/01 kl 03 18 48 40 -
29/01 kl 04 19 43 38 -
29/01 kl 05 18 40 38 -
29/01 kl 06 15 41 35 -
29/01 kl 07 15 41 32 -
29/01 kl 08 16 39 27 -
29/01 kl 09 15 36 26 -
29/01 kl 10 12 37 27 -
29/01 kl 11 10 36 25 -
29/01 kl 12 5 34 22 -
29/01 kl 13 3 35 19 -
29/01 kl 14 1 36 19 -
29/01 kl 15 0 37 16 -
29/01 kl 16 -5 32 12 -
29/01 kl 17 -8 31 9 -
29/01 kl 18 -7 30 6 -
29/01 kl 19 -9 29 3 -
29/01 kl 20 -7 26 0 -
29/01 kl 21 -8 21 -1 -
29/01 kl 22 -9 17 -2 -
29/01 kl 23 -12 13 -2 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 18 18 59 49 50
Laveste værets virkning 9 -1 4 1 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm