Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 216 11 227 222
25/01 kl 14 180 12 192 187
25/01 kl 15 137 11 148 146
25/01 kl 16 98 13 111 110
25/01 kl 17 73 12 85 85
25/01 kl 18 66 16 82 78
25/01 kl 19 79 15 94 92
25/01 kl 20 109 14 123 122
25/01 kl 21 150 13 163 162
25/01 kl 22 191 13 204 205
25/01 kl 23 220 13 233 234

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 233 257 300 256 267
Laveste vannstand 82 71 101 82 65
Avvik gult nivå -74 -50 -7 -51 -40
Avvik orange nivå -89 -65 -22 -66 -55
Avvik rødt nivå -99 -75 -32 -76 -65
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm