Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/01 kl 13 227 227 227 222
25/01 kl 14 191 192 192 187
25/01 kl 15 148 149 148 146
25/01 kl 16 110 112 111 110
25/01 kl 17 85 88 85 85
25/01 kl 18 82 84 82 78
25/01 kl 19 92 95 94 92
25/01 kl 20 120 122 123 122
25/01 kl 21 159 161 163 162
25/01 kl 22 203 206 204 205
25/01 kl 23 234 236 233 234

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 236 261 304 278 278
Laveste vannstand 82 65 94 72 58
Avvik gult nivå -71 -46 -3 -29 -29
Avvik orange nivå -86 -61 -18 -44 -44
Avvik rødt nivå -96 -71 -28 -54 -54
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm