Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/01 kl 13 11 11 11 6
25/01 kl 14 11 12 12 7
25/01 kl 15 11 12 11 9
25/01 kl 16 12 14 13 12
25/01 kl 17 12 15 12 12
25/01 kl 18 16 18 16 12
25/01 kl 19 13 16 15 13
25/01 kl 20 11 13 14 13
25/01 kl 21 9 11 13 12
25/01 kl 22 12 15 13 14
25/01 kl 23 14 16 13 14

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 18 18 59 49 50
Laveste værets virkning 9 -1 4 1 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm