Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 00 227 10 237 241
26/01 kl 01 214 10 224 225
26/01 kl 02 185 10 195 196
26/01 kl 03 148 9 157 159
26/01 kl 04 112 9 121 123
26/01 kl 05 86 9 95 97
26/01 kl 06 79 8 87 91
26/01 kl 07 91 6 97 -
26/01 kl 08 121 8 129 -
26/01 kl 09 161 9 170 -
26/01 kl 10 204 7 211 -
26/01 kl 11 236 8 244 -
26/01 kl 12 247 10 257 -
26/01 kl 13 236 10 246 -
26/01 kl 14 205 11 216 -
26/01 kl 15 163 11 174 -
26/01 kl 16 119 10 129 -
26/01 kl 17 82 8 90 -
26/01 kl 18 63 8 71 -
26/01 kl 19 65 6 71 -
26/01 kl 20 87 8 95 -
26/01 kl 21 123 6 129 -
26/01 kl 22 167 6 173 -
26/01 kl 23 207 7 214 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 233 257 300 256 267
Laveste vannstand 82 71 101 82 65
Avvik gult nivå -74 -50 -7 -51 -40
Avvik orange nivå -89 -65 -22 -66 -55
Avvik rødt nivå -99 -75 -32 -76 -65
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm