Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 00 238 242 237 241
26/01 kl 01 222 225 224 225
26/01 kl 02 191 193 195 196
26/01 kl 03 155 158 157 159
26/01 kl 04 122 125 121 123
26/01 kl 05 93 97 95 97
26/01 kl 06 84 88 87 91
26/01 kl 07 93 97 97 -
26/01 kl 08 127 132 129 -
26/01 kl 09 166 171 170 -
26/01 kl 10 203 210 211 -
26/01 kl 11 237 244 244 -
26/01 kl 12 254 261 257 -
26/01 kl 13 244 251 246 -
26/01 kl 14 211 221 216 -
26/01 kl 15 168 177 174 -
26/01 kl 16 122 132 129 -
26/01 kl 17 86 95 90 -
26/01 kl 18 65 75 71 -
26/01 kl 19 67 79 71 -
26/01 kl 20 86 100 95 -
26/01 kl 21 125 137 129 -
26/01 kl 22 172 185 173 -
26/01 kl 23 211 225 214 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 236 261 304 278 278
Laveste vannstand 82 65 94 72 58
Avvik gult nivå -71 -46 -3 -29 -29
Avvik orange nivå -86 -61 -18 -44 -44
Avvik rødt nivå -96 -71 -28 -54 -54
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm