Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 00 11 15 10 14
26/01 kl 01 8 11 10 11
26/01 kl 02 6 8 10 11
26/01 kl 03 7 10 9 11
26/01 kl 04 10 13 9 11
26/01 kl 05 7 11 9 11
26/01 kl 06 5 9 8 12
26/01 kl 07 2 6 6 -
26/01 kl 08 6 11 8 -
26/01 kl 09 5 10 9 -
26/01 kl 10 -1 6 7 -
26/01 kl 11 1 8 8 -
26/01 kl 12 7 14 10 -
26/01 kl 13 8 15 10 -
26/01 kl 14 6 16 11 -
26/01 kl 15 5 14 11 -
26/01 kl 16 3 13 10 -
26/01 kl 17 4 13 8 -
26/01 kl 18 2 12 8 -
26/01 kl 19 2 14 6 -
26/01 kl 20 -1 13 8 -
26/01 kl 21 2 14 6 -
26/01 kl 22 5 18 6 -
26/01 kl 23 4 18 7 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 18 18 59 49 50
Laveste værets virkning 9 -1 4 1 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm