Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 228 10 238 -
27/01 kl 01 227 11 238 -
27/01 kl 02 205 14 219 -
27/01 kl 03 169 17 186 -
27/01 kl 04 130 24 154 -
27/01 kl 05 96 27 123 -
27/01 kl 06 77 28 105 -
27/01 kl 07 79 32 111 -
27/01 kl 08 101 33 134 -
27/01 kl 09 137 36 173 -
27/01 kl 10 181 39 220 -
27/01 kl 11 221 44 265 -
27/01 kl 12 246 47 293 -
27/01 kl 13 247 53 300 -
27/01 kl 14 225 56 281 -
27/01 kl 15 187 58 245 -
27/01 kl 16 142 52 194 -
27/01 kl 17 99 45 144 -
27/01 kl 18 70 42 112 -
27/01 kl 19 60 41 101 -
27/01 kl 20 72 38 110 -
27/01 kl 21 101 35 136 -
27/01 kl 22 142 33 175 -
27/01 kl 23 186 32 218 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 233 257 300 256 267
Laveste vannstand 82 71 101 82 65
Avvik gult nivå -74 -50 -7 -51 -40
Avvik orange nivå -89 -65 -22 -66 -55
Avvik rødt nivå -99 -75 -32 -76 -65
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm