Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 232 246 238 -
27/01 kl 01 231 245 238 -
27/01 kl 02 214 228 219 -
27/01 kl 03 182 197 186 -
27/01 kl 04 145 160 154 -
27/01 kl 05 115 131 123 -
27/01 kl 06 100 115 105 -
27/01 kl 07 103 120 111 -
27/01 kl 08 127 144 134 -
27/01 kl 09 169 184 173 -
27/01 kl 10 218 232 220 -
27/01 kl 11 260 275 265 -
27/01 kl 12 287 302 293 -
27/01 kl 13 289 304 300 -
27/01 kl 14 268 283 281 -
27/01 kl 15 231 246 245 -
27/01 kl 16 183 199 194 -
27/01 kl 17 137 155 144 -
27/01 kl 18 106 122 112 -
27/01 kl 19 94 109 101 -
27/01 kl 20 104 120 110 -
27/01 kl 21 130 145 136 -
27/01 kl 22 166 183 175 -
27/01 kl 23 208 226 218 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 236 261 304 278 278
Laveste vannstand 82 65 94 72 58
Avvik gult nivå -71 -46 -3 -29 -29
Avvik orange nivå -86 -61 -18 -44 -44
Avvik rødt nivå -96 -71 -28 -54 -54
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm