Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 4 18 10 -
27/01 kl 01 4 18 11 -
27/01 kl 02 9 23 14 -
27/01 kl 03 13 28 17 -
27/01 kl 04 15 30 24 -
27/01 kl 05 19 35 27 -
27/01 kl 06 23 38 28 -
27/01 kl 07 24 41 32 -
27/01 kl 08 26 43 33 -
27/01 kl 09 32 47 36 -
27/01 kl 10 37 51 39 -
27/01 kl 11 39 54 44 -
27/01 kl 12 41 56 47 -
27/01 kl 13 42 57 53 -
27/01 kl 14 43 58 56 -
27/01 kl 15 44 59 58 -
27/01 kl 16 41 57 52 -
27/01 kl 17 38 56 45 -
27/01 kl 18 36 52 42 -
27/01 kl 19 34 49 41 -
27/01 kl 20 32 48 38 -
27/01 kl 21 29 44 35 -
27/01 kl 22 24 41 33 -
27/01 kl 23 22 40 32 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 18 18 59 49 50
Laveste værets virkning 9 -1 4 1 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm