Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 219 28 247 -
28/01 kl 01 231 24 255 -
28/01 kl 02 219 21 240 -
28/01 kl 03 189 19 208 -
28/01 kl 04 150 18 168 -
28/01 kl 05 111 15 126 -
28/01 kl 06 83 13 96 -
28/01 kl 07 74 12 86 -
28/01 kl 08 87 11 98 -
28/01 kl 09 116 9 125 -
28/01 kl 10 157 6 163 -
28/01 kl 11 200 5 205 -
28/01 kl 12 234 7 241 -
28/01 kl 13 248 8 256 -
28/01 kl 14 238 11 249 -
28/01 kl 15 208 11 219 -
28/01 kl 16 165 13 178 -
28/01 kl 17 121 15 136 -
28/01 kl 18 84 17 101 -
28/01 kl 19 64 18 82 -
28/01 kl 20 65 24 89 -
28/01 kl 21 85 30 115 -
28/01 kl 22 120 34 154 -
28/01 kl 23 163 35 198 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 233 257 300 256 267
Laveste vannstand 82 71 101 82 65
Avvik gult nivå -74 -50 -7 -51 -40
Avvik orange nivå -89 -65 -22 -66 -55
Avvik rødt nivå -99 -75 -32 -76 -65
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm