Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 238 256 247 -
28/01 kl 01 247 266 255 -
28/01 kl 02 233 252 240 -
28/01 kl 03 201 220 208 -
28/01 kl 04 161 177 168 -
28/01 kl 05 120 135 126 -
28/01 kl 06 93 106 96 -
28/01 kl 07 84 98 86 -
28/01 kl 08 94 111 98 -
28/01 kl 09 120 139 125 -
28/01 kl 10 161 182 163 -
28/01 kl 11 202 227 205 -
28/01 kl 12 235 262 241 -
28/01 kl 13 249 278 256 -
28/01 kl 14 240 273 249 -
28/01 kl 15 210 245 219 -
28/01 kl 16 168 203 178 -
28/01 kl 17 126 160 136 -
28/01 kl 18 89 124 101 -
28/01 kl 19 72 106 82 -
28/01 kl 20 76 107 89 -
28/01 kl 21 99 130 115 -
28/01 kl 22 136 168 154 -
28/01 kl 23 182 212 198 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 236 261 304 278 278
Laveste vannstand 82 65 94 72 58
Avvik gult nivå -71 -46 -3 -29 -29
Avvik orange nivå -86 -61 -18 -44 -44
Avvik rødt nivå -96 -71 -28 -54 -54
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm