Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 202 39 241 -
29/01 kl 01 225 38 263 -
29/01 kl 02 225 42 267 -
29/01 kl 03 204 40 244 -
29/01 kl 04 169 38 207 -
29/01 kl 05 130 38 168 -
29/01 kl 06 96 35 131 -
29/01 kl 07 77 32 109 -
29/01 kl 08 79 27 106 -
29/01 kl 09 100 26 126 -
29/01 kl 10 135 27 162 -
29/01 kl 11 176 25 201 -
29/01 kl 12 215 22 237 -
29/01 kl 13 240 19 259 -
29/01 kl 14 242 19 261 -
29/01 kl 15 222 16 238 -
29/01 kl 16 187 12 199 -
29/01 kl 17 143 9 152 -
29/01 kl 18 103 6 109 -
29/01 kl 19 74 3 77 -
29/01 kl 20 65 0 65 -
29/01 kl 21 76 -1 75 -
29/01 kl 22 102 -2 100 -
29/01 kl 23 140 -2 138 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 233 257 300 256 267
Laveste vannstand 82 71 101 82 65
Avvik gult nivå -74 -50 -7 -51 -40
Avvik orange nivå -89 -65 -22 -66 -55
Avvik rødt nivå -99 -75 -32 -76 -65
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm