Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 223 251 241 -
29/01 kl 01 245 274 263 -
29/01 kl 02 245 275 267 -
29/01 kl 03 222 252 244 -
29/01 kl 04 188 212 207 -
29/01 kl 05 148 170 168 -
29/01 kl 06 111 137 131 -
29/01 kl 07 92 118 109 -
29/01 kl 08 95 118 106 -
29/01 kl 09 115 136 126 -
29/01 kl 10 147 172 162 -
29/01 kl 11 186 212 201 -
29/01 kl 12 220 249 237 -
29/01 kl 13 243 275 259 -
29/01 kl 14 243 278 261 -
29/01 kl 15 222 259 238 -
29/01 kl 16 182 219 199 -
29/01 kl 17 135 174 152 -
29/01 kl 18 96 133 109 -
29/01 kl 19 65 103 77 -
29/01 kl 20 58 91 65 -
29/01 kl 21 68 97 75 -
29/01 kl 22 93 119 100 -
29/01 kl 23 128 153 138 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 236 261 304 278 278
Laveste vannstand 82 65 94 72 58
Avvik gult nivå -71 -46 -3 -29 -29
Avvik orange nivå -86 -61 -18 -44 -44
Avvik rødt nivå -96 -71 -28 -54 -54
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm