Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
29/01 kl 00 249 241 242 241
29/01 kl 01 269 263 268 267
29/01 kl 02 268 267 269 269
29/01 kl 03 246 244 246 244
29/01 kl 04 210 207 212 210
29/01 kl 05 168 168 167 167
29/01 kl 06 132 131 134 135
29/01 kl 07 109 109 118 119
29/01 kl 08 107 106 122 121
29/01 kl 09 130 126 143 142
29/01 kl 10 165 162 178 179
29/01 kl 11 204 201 221 222
29/01 kl 12 237 237 257 259
29/01 kl 13 258 259 281 280
29/01 kl 14 257 261 282 283
29/01 kl 15 233 238 260 261
29/01 kl 16 196 199 216 217
29/01 kl 17 152 152 164 165
29/01 kl 18 115 109 124 126
29/01 kl 19 85 77 96 96
29/01 kl 20 73 65 81 83
29/01 kl 21 80 75 87 89
29/01 kl 22 107 100 113 114
29/01 kl 23 148 138 149 150

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 233 257 300 256 267
Max fra modell: 25.01 18 233 257 300 262 282
Max fra modell: 25.01 12 249 260 301 263 283
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm