Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 137 -1 136 129
25/01 kl 14 109 -3 106 105
25/01 kl 15 59 1 60 59
25/01 kl 16 2 3 5 8
25/01 kl 17 -48 3 -45 -45
25/01 kl 18 -85 5 -80 -86
25/01 kl 19 -101 3 -98 -95
25/01 kl 20 -90 7 -83 -84
25/01 kl 21 -53 8 -45 -51
25/01 kl 22 -1 10 9 6
25/01 kl 23 54 7 61 56

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 136 143 233 174 204
Laveste vannstand -98 -96 -60 -97 -95
Avvik gult nivå -86 -79 11 -48 -18
Avvik orange nivå -113 -106 -16 -75 -45
Avvik rødt nivå -129 -122 -32 -91 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: -20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm