Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 00 98 2 100 99
26/01 kl 01 117 2 119 115
26/01 kl 02 101 3 104 102
26/01 kl 03 57 3 60 50
26/01 kl 04 2 -1 1 -6
26/01 kl 05 -45 -1 -46 -50
26/01 kl 06 -78 -3 -81 -82
26/01 kl 07 -94 -2 -96 -
26/01 kl 08 -84 -4 -88 -
26/01 kl 09 -47 -4 -51 -
26/01 kl 10 10 -7 3 -
26/01 kl 11 70 -6 64 -
26/01 kl 12 119 -1 118 -
26/01 kl 13 144 -1 143 -
26/01 kl 14 136 1 137 -
26/01 kl 15 94 1 95 -
26/01 kl 16 35 5 40 -
26/01 kl 17 -25 9 -16 -
26/01 kl 18 -72 11 -61 -
26/01 kl 19 -101 12 -89 -
26/01 kl 20 -106 14 -92 -
26/01 kl 21 -83 19 -64 -
26/01 kl 22 -36 21 -15 -
26/01 kl 23 21 23 44 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 136 143 233 174 204
Laveste vannstand -98 -96 -60 -97 -95
Avvik gult nivå -86 -79 11 -48 -18
Avvik orange nivå -113 -106 -16 -75 -45
Avvik rødt nivå -129 -122 -32 -91 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: -20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm