Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 75 13 88 -
27/01 kl 01 112 8 120 -
27/01 kl 02 119 9 128 -
27/01 kl 03 89 17 106 -
27/01 kl 04 35 21 56 -
27/01 kl 05 -22 24 2 -
27/01 kl 06 -66 28 -38 -
27/01 kl 07 -91 31 -60 -
27/01 kl 08 -95 39 -56 -
27/01 kl 09 -73 37 -36 -
27/01 kl 10 -24 37 13 -
27/01 kl 11 37 38 75 -
27/01 kl 12 95 50 145 -
27/01 kl 13 135 71 206 -
27/01 kl 14 147 86 233 -
27/01 kl 15 122 94 216 -
27/01 kl 16 69 86 155 -
27/01 kl 17 5 77 82 -
27/01 kl 18 -52 66 14 -
27/01 kl 19 -91 62 -29 -
27/01 kl 20 -110 64 -46 -
27/01 kl 21 -102 62 -40 -
27/01 kl 22 -66 56 -10 -
27/01 kl 23 -12 51 39 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 136 143 233 174 204
Laveste vannstand -98 -96 -60 -97 -95
Avvik gult nivå -86 -79 11 -48 -18
Avvik orange nivå -113 -106 -16 -75 -45
Avvik rødt nivå -129 -122 -32 -91 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: -20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm