Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 73 92 88 -
27/01 kl 01 117 133 120 -
27/01 kl 02 126 144 128 -
27/01 kl 03 94 114 106 -
27/01 kl 04 43 61 56 -
27/01 kl 05 -11 10 2 -
27/01 kl 06 -50 -25 -38 -
27/01 kl 07 -70 -45 -60 -
27/01 kl 08 -69 -47 -56 -
27/01 kl 09 -48 -20 -36 -
27/01 kl 10 3 38 13 -
27/01 kl 11 68 101 75 -
27/01 kl 12 136 168 145 -
27/01 kl 13 182 211 206 -
27/01 kl 14 193 224 233 -
27/01 kl 15 169 197 216 -
27/01 kl 16 115 141 155 -
27/01 kl 17 58 83 82 -
27/01 kl 18 2 29 14 -
27/01 kl 19 -40 -13 -29 -
27/01 kl 20 -65 -37 -46 -
27/01 kl 21 -58 -31 -40 -
27/01 kl 22 -23 3 -10 -
27/01 kl 23 28 52 39 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 136 142 224 186 211
Laveste vannstand -99 -105 -70 -117 -109
Avvik gult nivå -86 -80 2 -36 -11
Avvik orange nivå -113 -107 -25 -63 -38
Avvik rødt nivå -129 -123 -41 -79 -54
Korreksjon av vannstandsdataene: -20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm