Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
27/01 kl 00 90 88 90 87
27/01 kl 01 120 120 123 122
27/01 kl 02 118 128 127 131
27/01 kl 03 93 106 102 103
27/01 kl 04 46 56 53 51
27/01 kl 05 -1 2 0 1
27/01 kl 06 -37 -38 -38 -34
27/01 kl 07 -57 -60 -62 -53
27/01 kl 08 -79 -56 -56 -57
27/01 kl 09 -53 -36 -32 -36
27/01 kl 10 12 13 20 17
27/01 kl 11 87 75 81 82
27/01 kl 12 138 145 138 146
27/01 kl 13 184 206 191 192
27/01 kl 14 195 233 223 209
27/01 kl 15 186 216 212 187
27/01 kl 16 157 155 156 135
27/01 kl 17 93 82 80 74
27/01 kl 18 39 14 9 12
27/01 kl 19 -38 -29 -36 -33
27/01 kl 20 -64 -46 -49 -55
27/01 kl 21 -56 -40 -38 -46
27/01 kl 22 -9 -10 -8 -15
27/01 kl 23 40 39 38 36

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 136 143 233 174 204
Max fra modell: 25.01 18 136 141 223 170 245
Max fra modell: 25.01 12 136 144 209 176 243
Korreksjon av vannstandsdataene: -20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm