Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 -2 17 13 -
27/01 kl 01 5 21 8 -
27/01 kl 02 7 25 9 -
27/01 kl 03 5 25 17 -
27/01 kl 04 8 26 21 -
27/01 kl 05 11 32 24 -
27/01 kl 06 16 41 28 -
27/01 kl 07 21 46 31 -
27/01 kl 08 26 48 39 -
27/01 kl 09 25 53 37 -
27/01 kl 10 27 62 37 -
27/01 kl 11 31 64 38 -
27/01 kl 12 41 73 50 -
27/01 kl 13 47 76 71 -
27/01 kl 14 46 77 86 -
27/01 kl 15 47 75 94 -
27/01 kl 16 46 72 86 -
27/01 kl 17 53 78 77 -
27/01 kl 18 54 81 66 -
27/01 kl 19 51 78 62 -
27/01 kl 20 45 73 64 -
27/01 kl 21 44 71 62 -
27/01 kl 22 43 69 56 -
27/01 kl 23 40 64 51 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 10 24 81 74 77
Laveste værets virkning -4 -15 -2 -15 -10
Korreksjon av vannstandsdataene: -20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm