Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 46 50 96 -
28/01 kl 01 94 54 148 -
28/01 kl 02 120 54 174 -
28/01 kl 03 110 47 157 -
28/01 kl 04 67 40 107 -
28/01 kl 05 7 32 39 -
28/01 kl 06 -47 36 -11 -
28/01 kl 07 -83 37 -46 -
28/01 kl 08 -97 30 -67 -
28/01 kl 09 -88 23 -65 -
28/01 kl 10 -52 15 -37 -
28/01 kl 11 4 14 18 -
28/01 kl 12 65 8 73 -
28/01 kl 13 115 5 120 -
28/01 kl 14 143 0 143 -
28/01 kl 15 138 1 139 -
28/01 kl 16 98 -2 96 -
28/01 kl 17 37 -4 33 -
28/01 kl 18 -25 -1 -26 -
28/01 kl 19 -74 -1 -75 -
28/01 kl 20 -103 6 -97 -
28/01 kl 21 -108 13 -95 -
28/01 kl 22 -87 29 -58 -
28/01 kl 23 -42 45 3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 136 143 233 174 204
Laveste vannstand -98 -96 -60 -97 -95
Avvik gult nivå -86 -79 11 -48 -18
Avvik orange nivå -113 -106 -16 -75 -45
Avvik rødt nivå -129 -122 -32 -91 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: -20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm