Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 14 52 66 -
29/01 kl 01 68 49 117 -
29/01 kl 02 106 43 149 -
29/01 kl 03 117 56 173 -
29/01 kl 04 92 69 161 -
29/01 kl 05 39 80 119 -
29/01 kl 06 -21 70 49 -
29/01 kl 07 -66 56 -10 -
29/01 kl 08 -90 51 -39 -
29/01 kl 09 -92 58 -34 -
29/01 kl 10 -71 70 -1 -
29/01 kl 11 -26 71 45 -
29/01 kl 12 33 65 98 -
29/01 kl 13 88 60 148 -
29/01 kl 14 127 58 185 -
29/01 kl 15 139 65 204 -
29/01 kl 16 118 62 180 -
29/01 kl 17 67 51 118 -
29/01 kl 18 5 36 41 -
29/01 kl 19 -51 17 -34 -
29/01 kl 20 -89 13 -76 -
29/01 kl 21 -105 10 -95 -
29/01 kl 22 -98 10 -88 -
29/01 kl 23 -66 6 -60 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 136 143 233 174 204
Laveste vannstand -98 -96 -60 -97 -95
Avvik gult nivå -86 -79 11 -48 -18
Avvik orange nivå -113 -106 -16 -75 -45
Avvik rødt nivå -129 -122 -32 -91 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: -20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm