Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 325 -1 324 317
25/01 kl 14 297 -3 294 293
25/01 kl 15 247 1 248 247
25/01 kl 16 190 3 193 196
25/01 kl 17 140 3 143 143
25/01 kl 18 103 5 108 102
25/01 kl 19 87 3 90 93
25/01 kl 20 98 7 105 104
25/01 kl 21 135 8 143 137
25/01 kl 22 187 10 197 194
25/01 kl 23 242 7 249 244

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 324 331 421 362 392
Laveste vannstand 90 92 128 91 93
Avvik gult nivå -86 -79 11 -48 -18
Avvik orange nivå -113 -106 -16 -75 -45
Avvik rødt nivå -129 -122 -32 -91 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: -20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm