Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 00 286 2 288 287
26/01 kl 01 305 2 307 303
26/01 kl 02 289 3 292 290
26/01 kl 03 245 3 248 238
26/01 kl 04 190 -1 189 182
26/01 kl 05 143 -1 142 138
26/01 kl 06 110 -3 107 106
26/01 kl 07 94 -2 92 -
26/01 kl 08 104 -4 100 -
26/01 kl 09 141 -4 137 -
26/01 kl 10 198 -7 191 -
26/01 kl 11 258 -6 252 -
26/01 kl 12 307 -1 306 -
26/01 kl 13 332 -1 331 -
26/01 kl 14 324 1 325 -
26/01 kl 15 282 1 283 -
26/01 kl 16 223 5 228 -
26/01 kl 17 163 9 172 -
26/01 kl 18 116 11 127 -
26/01 kl 19 87 12 99 -
26/01 kl 20 82 14 96 -
26/01 kl 21 105 19 124 -
26/01 kl 22 152 21 173 -
26/01 kl 23 209 23 232 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 324 331 421 362 392
Laveste vannstand 90 92 128 91 93
Avvik gult nivå -86 -79 11 -48 -18
Avvik orange nivå -113 -106 -16 -75 -45
Avvik rødt nivå -129 -122 -32 -91 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: -20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm