Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 263 13 276 -
27/01 kl 01 300 8 308 -
27/01 kl 02 307 9 316 -
27/01 kl 03 277 17 294 -
27/01 kl 04 223 21 244 -
27/01 kl 05 166 24 190 -
27/01 kl 06 122 28 150 -
27/01 kl 07 97 31 128 -
27/01 kl 08 93 39 132 -
27/01 kl 09 115 37 152 -
27/01 kl 10 164 37 201 -
27/01 kl 11 225 38 263 -
27/01 kl 12 283 50 333 -
27/01 kl 13 323 71 394 -
27/01 kl 14 335 86 421 -
27/01 kl 15 310 94 404 -
27/01 kl 16 257 86 343 -
27/01 kl 17 193 77 270 -
27/01 kl 18 136 66 202 -
27/01 kl 19 97 62 159 -
27/01 kl 20 78 64 142 -
27/01 kl 21 86 62 148 -
27/01 kl 22 122 56 178 -
27/01 kl 23 176 51 227 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 324 331 421 362 392
Laveste vannstand 90 92 128 91 93
Avvik gult nivå -86 -79 11 -48 -18
Avvik orange nivå -113 -106 -16 -75 -45
Avvik rødt nivå -129 -122 -32 -91 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: -20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm