Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 261 280 276 -
27/01 kl 01 305 321 308 -
27/01 kl 02 314 332 316 -
27/01 kl 03 282 302 294 -
27/01 kl 04 231 249 244 -
27/01 kl 05 177 198 190 -
27/01 kl 06 138 163 150 -
27/01 kl 07 118 143 128 -
27/01 kl 08 119 141 132 -
27/01 kl 09 140 168 152 -
27/01 kl 10 191 226 201 -
27/01 kl 11 256 289 263 -
27/01 kl 12 324 356 333 -
27/01 kl 13 370 399 394 -
27/01 kl 14 381 412 421 -
27/01 kl 15 357 385 404 -
27/01 kl 16 303 329 343 -
27/01 kl 17 246 271 270 -
27/01 kl 18 190 217 202 -
27/01 kl 19 148 175 159 -
27/01 kl 20 123 151 142 -
27/01 kl 21 130 157 148 -
27/01 kl 22 165 191 178 -
27/01 kl 23 216 240 227 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 324 330 412 374 399
Laveste vannstand 89 83 118 71 79
Avvik gult nivå -86 -80 2 -36 -11
Avvik orange nivå -113 -107 -25 -63 -38
Avvik rødt nivå -129 -123 -41 -79 -54
Korreksjon av vannstandsdataene: -20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm