Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
27/01 kl 00 278 276 278 275
27/01 kl 01 308 308 311 310
27/01 kl 02 306 316 315 319
27/01 kl 03 281 294 290 291
27/01 kl 04 234 244 241 239
27/01 kl 05 187 190 188 189
27/01 kl 06 151 150 150 154
27/01 kl 07 131 128 126 135
27/01 kl 08 109 132 132 131
27/01 kl 09 135 152 156 152
27/01 kl 10 200 201 208 205
27/01 kl 11 275 263 269 270
27/01 kl 12 326 333 326 334
27/01 kl 13 372 394 379 380
27/01 kl 14 383 421 411 397
27/01 kl 15 374 404 400 375
27/01 kl 16 345 343 344 323
27/01 kl 17 281 270 268 262
27/01 kl 18 227 202 197 200
27/01 kl 19 150 159 152 155
27/01 kl 20 124 142 139 133
27/01 kl 21 132 148 150 142
27/01 kl 22 179 178 180 173
27/01 kl 23 228 227 226 224

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 324 331 421 362 392
Max fra modell: 25.01 18 324 329 411 358 433
Max fra modell: 25.01 12 324 332 397 364 431
Korreksjon av vannstandsdataene: -20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm