Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 234 50 284 -
28/01 kl 01 282 54 336 -
28/01 kl 02 308 54 362 -
28/01 kl 03 298 47 345 -
28/01 kl 04 255 40 295 -
28/01 kl 05 195 32 227 -
28/01 kl 06 141 36 177 -
28/01 kl 07 105 37 142 -
28/01 kl 08 91 30 121 -
28/01 kl 09 100 23 123 -
28/01 kl 10 136 15 151 -
28/01 kl 11 192 14 206 -
28/01 kl 12 253 8 261 -
28/01 kl 13 303 5 308 -
28/01 kl 14 331 0 331 -
28/01 kl 15 326 1 327 -
28/01 kl 16 286 -2 284 -
28/01 kl 17 225 -4 221 -
28/01 kl 18 163 -1 162 -
28/01 kl 19 114 -1 113 -
28/01 kl 20 85 6 91 -
28/01 kl 21 80 13 93 -
28/01 kl 22 101 29 130 -
28/01 kl 23 146 45 191 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 324 331 421 362 392
Laveste vannstand 90 92 128 91 93
Avvik gult nivå -86 -79 11 -48 -18
Avvik orange nivå -113 -106 -16 -75 -45
Avvik rødt nivå -129 -122 -32 -91 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: -20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm