Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 202 52 254 -
29/01 kl 01 256 49 305 -
29/01 kl 02 294 43 337 -
29/01 kl 03 305 56 361 -
29/01 kl 04 280 69 349 -
29/01 kl 05 227 80 307 -
29/01 kl 06 167 70 237 -
29/01 kl 07 122 56 178 -
29/01 kl 08 98 51 149 -
29/01 kl 09 96 58 154 -
29/01 kl 10 117 70 187 -
29/01 kl 11 162 71 233 -
29/01 kl 12 221 65 286 -
29/01 kl 13 276 60 336 -
29/01 kl 14 315 58 373 -
29/01 kl 15 327 65 392 -
29/01 kl 16 306 62 368 -
29/01 kl 17 255 51 306 -
29/01 kl 18 193 36 229 -
29/01 kl 19 137 17 154 -
29/01 kl 20 99 13 112 -
29/01 kl 21 83 10 93 -
29/01 kl 22 90 10 100 -
29/01 kl 23 122 6 128 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 324 331 421 362 392
Laveste vannstand 90 92 128 91 93
Avvik gult nivå -86 -79 11 -48 -18
Avvik orange nivå -113 -106 -16 -75 -45
Avvik rødt nivå -129 -122 -32 -91 -61
Korreksjon av vannstandsdataene: -20 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm