Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 58 0 58 66
25/01 kl 14 63 8 71 68
25/01 kl 15 54 3 57 60
25/01 kl 16 34 7 41 37
25/01 kl 17 9 4 13 13
25/01 kl 18 -16 1 -15 -14
25/01 kl 19 -35 4 -31 -32
25/01 kl 20 -42 4 -38 -38
25/01 kl 21 -37 2 -35 -31
25/01 kl 22 -21 2 -19 -17
25/01 kl 23 2 4 6 9

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 71 60 84 83 82
Laveste vannstand -38 -51 -40 -35 -34
Avvik gult nivå -37 -48 -24 -25 -26
Avvik orange nivå -47 -58 -34 -35 -36
Avvik rødt nivå -57 -68 -44 -45 -46
Korreksjon av vannstandsdataene: -25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm