Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/01 kl 13 0 0 0 8
25/01 kl 14 6 9 8 5
25/01 kl 15 0 7 3 6
25/01 kl 16 2 8 7 3
25/01 kl 17 3 8 4 4
25/01 kl 18 0 6 1 2
25/01 kl 19 4 9 4 3
25/01 kl 20 0 6 4 4
25/01 kl 21 -1 4 2 6
25/01 kl 22 -3 1 2 4
25/01 kl 23 -1 4 4 7

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 9 7 29 36 35
Laveste værets virkning -3 -9 -3 2 -5
Korreksjon av vannstandsdataene: -25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm