Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 00 26 3 29 29
26/01 kl 01 43 4 47 49
26/01 kl 02 50 1 51 53
26/01 kl 03 44 -2 42 48
26/01 kl 04 27 0 27 28
26/01 kl 05 2 -3 -1 4
26/01 kl 06 -23 -4 -27 -21
26/01 kl 07 -42 -3 -45 -
26/01 kl 08 -49 -2 -51 -
26/01 kl 09 -43 -3 -46 -
26/01 kl 10 -25 -2 -27 -
26/01 kl 11 2 -5 -3 -
26/01 kl 12 30 -4 26 -
26/01 kl 13 53 -6 47 -
26/01 kl 14 65 -5 60 -
26/01 kl 15 64 -5 59 -
26/01 kl 16 50 -5 45 -
26/01 kl 17 25 0 25 -
26/01 kl 18 -3 -1 -4 -
26/01 kl 19 -28 0 -28 -
26/01 kl 20 -43 3 -40 -
26/01 kl 21 -45 0 -45 -
26/01 kl 22 -34 3 -31 -
26/01 kl 23 -14 1 -13 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 71 60 84 83 82
Laveste vannstand -38 -51 -40 -35 -34
Avvik gult nivå -37 -48 -24 -25 -26
Avvik orange nivå -47 -58 -34 -35 -36
Avvik rødt nivå -57 -68 -44 -45 -46
Korreksjon av vannstandsdataene: -25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm