Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 00 26 31 29 29
26/01 kl 01 37 43 47 49
26/01 kl 02 48 55 51 53
26/01 kl 03 39 45 42 48
26/01 kl 04 25 31 27 28
26/01 kl 05 -4 1 -1 4
26/01 kl 06 -29 -23 -27 -21
26/01 kl 07 -47 -41 -45 -
26/01 kl 08 -54 -49 -51 -
26/01 kl 09 -49 -43 -46 -
26/01 kl 10 -33 -27 -27 -
26/01 kl 11 -6 0 -3 -
26/01 kl 12 21 26 26 -
26/01 kl 13 46 51 47 -
26/01 kl 14 57 63 60 -
26/01 kl 15 57 64 59 -
26/01 kl 16 43 51 45 -
26/01 kl 17 23 27 25 -
26/01 kl 18 -8 -1 -4 -
26/01 kl 19 -33 -26 -28 -
26/01 kl 20 -46 -38 -40 -
26/01 kl 21 -50 -42 -45 -
26/01 kl 22 -35 -27 -31 -
26/01 kl 23 -19 -10 -13 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 72 64 85 93 95
Laveste vannstand -42 -54 -48 -45 -51
Avvik gult nivå -36 -44 -23 -15 -13
Avvik orange nivå -46 -54 -33 -25 -23
Avvik rødt nivå -56 -64 -43 -35 -33
Korreksjon av vannstandsdataene: -25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm