Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
26/01 kl 00 29 29 29 29
26/01 kl 01 49 47 47 46
26/01 kl 02 53 51 52 50
26/01 kl 03 48 42 42 41
26/01 kl 04 28 27 27 26
26/01 kl 05 4 -1 -2 -4
26/01 kl 06 -21 -27 -27 -28
26/01 kl 07 -41 -45 -44 -46
26/01 kl 08 -49 -51 -52 -53
26/01 kl 09 -44 -46 -45 -45
26/01 kl 10 -26 -27 -29 -29
26/01 kl 11 0 -3 -1 -3
26/01 kl 12 28 26 25 24
26/01 kl 13 51 47 47 47
26/01 kl 14 63 60 59 57
26/01 kl 15 61 59 57 56
26/01 kl 16 48 45 46 45
26/01 kl 17 25 25 23 22
26/01 kl 18 -3 -4 -4 -6
26/01 kl 19 -26 -28 -30 -29
26/01 kl 20 -39 -40 -42 -43
26/01 kl 21 -42 -45 -45 -47
26/01 kl 22 -30 -31 -33 -34
26/01 kl 23 -11 -13 -13 -17

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 71 60 84 83 82
Max fra modell: 25.01 18 71 59 82 84 85
Max fra modell: 25.01 12 70 57 84 80 85
Korreksjon av vannstandsdataene: -25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm