Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 00 0 5 3 3
26/01 kl 01 -6 0 4 6
26/01 kl 02 -2 5 1 3
26/01 kl 03 -5 1 -2 4
26/01 kl 04 -2 4 0 1
26/01 kl 05 -6 -1 -3 2
26/01 kl 06 -6 0 -4 2
26/01 kl 07 -5 1 -3 -
26/01 kl 08 -5 0 -2 -
26/01 kl 09 -6 0 -3 -
26/01 kl 10 -8 -2 -2 -
26/01 kl 11 -8 -2 -5 -
26/01 kl 12 -9 -4 -4 -
26/01 kl 13 -7 -2 -6 -
26/01 kl 14 -8 -2 -5 -
26/01 kl 15 -7 0 -5 -
26/01 kl 16 -7 1 -5 -
26/01 kl 17 -2 2 0 -
26/01 kl 18 -5 2 -1 -
26/01 kl 19 -5 2 0 -
26/01 kl 20 -3 5 3 -
26/01 kl 21 -5 3 0 -
26/01 kl 22 -1 7 3 -
26/01 kl 23 -5 4 1 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 9 7 29 36 35
Laveste værets virkning -3 -9 -3 2 -5
Korreksjon av vannstandsdataene: -25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm