Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 12 2 14 -
27/01 kl 01 35 3 38 -
27/01 kl 02 49 1 50 -
27/01 kl 03 50 3 53 -
27/01 kl 04 39 5 44 -
27/01 kl 05 17 2 19 -
27/01 kl 06 -10 5 -5 -
27/01 kl 07 -34 6 -28 -
27/01 kl 08 -50 10 -40 -
27/01 kl 09 -51 12 -39 -
27/01 kl 10 -38 11 -27 -
27/01 kl 11 -15 13 -2 -
27/01 kl 12 15 12 27 -
27/01 kl 13 42 15 57 -
27/01 kl 14 62 15 77 -
27/01 kl 15 68 16 84 -
27/01 kl 16 60 18 78 -
27/01 kl 17 40 20 60 -
27/01 kl 18 12 22 34 -
27/01 kl 19 -16 22 6 -
27/01 kl 20 -38 23 -15 -
27/01 kl 21 -47 21 -26 -
27/01 kl 22 -43 23 -20 -
27/01 kl 23 -27 24 -3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 71 60 84 83 82
Laveste vannstand -38 -51 -40 -35 -34
Avvik gult nivå -37 -48 -24 -25 -26
Avvik orange nivå -47 -58 -34 -35 -36
Avvik rødt nivå -57 -68 -44 -45 -46
Korreksjon av vannstandsdataene: -25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm