Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 -3 23 20 -
28/01 kl 01 22 25 47 -
28/01 kl 02 42 23 65 -
28/01 kl 03 51 25 76 -
28/01 kl 04 46 23 69 -
28/01 kl 05 29 23 52 -
28/01 kl 06 4 25 29 -
28/01 kl 07 -23 20 -3 -
28/01 kl 08 -44 23 -21 -
28/01 kl 09 -53 21 -32 -
28/01 kl 10 -48 21 -27 -
28/01 kl 11 -29 22 -7 -
28/01 kl 12 -1 20 19 -
28/01 kl 13 28 20 48 -
28/01 kl 14 53 17 70 -
28/01 kl 15 66 17 83 -
28/01 kl 16 66 16 82 -
28/01 kl 17 51 16 67 -
28/01 kl 18 26 15 41 -
28/01 kl 19 -3 12 9 -
28/01 kl 20 -28 11 -17 -
28/01 kl 21 -44 12 -32 -
28/01 kl 22 -47 12 -35 -
28/01 kl 23 -37 13 -24 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 71 60 84 83 82
Laveste vannstand -38 -51 -40 -35 -34
Avvik gult nivå -37 -48 -24 -25 -26
Avvik orange nivå -47 -58 -34 -35 -36
Avvik rødt nivå -57 -68 -44 -45 -46
Korreksjon av vannstandsdataene: -25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm