Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 -17 13 -4 -
29/01 kl 01 9 14 23 -
29/01 kl 02 32 15 47 -
29/01 kl 03 46 15 61 -
29/01 kl 04 49 17 66 -
29/01 kl 05 38 14 52 -
29/01 kl 06 17 15 32 -
29/01 kl 07 -10 17 7 -
29/01 kl 08 -34 16 -18 -
29/01 kl 09 -50 21 -29 -
29/01 kl 10 -52 18 -34 -
29/01 kl 11 -39 19 -20 -
29/01 kl 12 -16 16 0 -
29/01 kl 13 13 15 28 -
29/01 kl 14 40 18 58 -
29/01 kl 15 59 15 74 -
29/01 kl 16 66 16 82 -
29/01 kl 17 58 16 74 -
29/01 kl 18 38 17 55 -
29/01 kl 19 11 18 29 -
29/01 kl 20 -16 17 1 -
29/01 kl 21 -37 18 -19 -
29/01 kl 22 -46 12 -34 -
29/01 kl 23 -43 13 -30 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 71 60 84 83 82
Laveste vannstand -38 -51 -40 -35 -34
Avvik gult nivå -37 -48 -24 -25 -26
Avvik orange nivå -47 -58 -34 -35 -36
Avvik rødt nivå -57 -68 -44 -45 -46
Korreksjon av vannstandsdataene: -25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm