Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 -17 17 -4 -
29/01 kl 01 9 44 23 -
29/01 kl 02 30 64 47 -
29/01 kl 03 45 79 61 -
29/01 kl 04 46 78 66 -
29/01 kl 05 37 65 52 -
29/01 kl 06 12 40 32 -
29/01 kl 07 -10 12 7 -
29/01 kl 08 -36 -10 -18 -
29/01 kl 09 -49 -27 -29 -
29/01 kl 10 -51 -25 -34 -
29/01 kl 11 -39 -14 -20 -
29/01 kl 12 -14 13 0 -
29/01 kl 13 16 43 28 -
29/01 kl 14 43 72 58 -
29/01 kl 15 65 91 74 -
29/01 kl 16 70 95 82 -
29/01 kl 17 62 88 74 -
29/01 kl 18 42 68 55 -
29/01 kl 19 13 40 29 -
29/01 kl 20 -12 11 1 -
29/01 kl 21 -34 -10 -19 -
29/01 kl 22 -44 -18 -34 -
29/01 kl 23 -42 -16 -30 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 72 64 85 93 95
Laveste vannstand -42 -54 -48 -45 -51
Avvik gult nivå -36 -44 -23 -15 -13
Avvik orange nivå -46 -54 -33 -25 -23
Avvik rødt nivå -56 -64 -43 -35 -33
Korreksjon av vannstandsdataene: -25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm