Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 0 34 13 -
29/01 kl 01 0 35 14 -
29/01 kl 02 -2 32 15 -
29/01 kl 03 -1 33 15 -
29/01 kl 04 -3 29 17 -
29/01 kl 05 -1 27 14 -
29/01 kl 06 -5 23 15 -
29/01 kl 07 0 22 17 -
29/01 kl 08 -2 24 16 -
29/01 kl 09 1 23 21 -
29/01 kl 10 1 27 18 -
29/01 kl 11 0 25 19 -
29/01 kl 12 2 29 16 -
29/01 kl 13 3 30 15 -
29/01 kl 14 3 32 18 -
29/01 kl 15 6 32 15 -
29/01 kl 16 4 29 16 -
29/01 kl 17 4 30 16 -
29/01 kl 18 4 30 17 -
29/01 kl 19 2 29 18 -
29/01 kl 20 4 27 17 -
29/01 kl 21 3 27 18 -
29/01 kl 22 2 28 12 -
29/01 kl 23 1 27 13 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 9 7 29 36 35
Laveste værets virkning -3 -9 -3 2 -5
Korreksjon av vannstandsdataene: -25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm