Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 153 0 153 161
25/01 kl 14 158 8 166 163
25/01 kl 15 149 3 152 155
25/01 kl 16 129 7 136 132
25/01 kl 17 104 4 108 108
25/01 kl 18 79 1 80 81
25/01 kl 19 60 4 64 63
25/01 kl 20 53 4 57 57
25/01 kl 21 58 2 60 64
25/01 kl 22 74 2 76 78
25/01 kl 23 97 4 101 104

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 166 155 179 178 177
Laveste vannstand 57 44 55 60 61
Avvik gult nivå -37 -48 -24 -25 -26
Avvik orange nivå -47 -58 -34 -35 -36
Avvik rødt nivå -57 -68 -44 -45 -46
Korreksjon av vannstandsdataene: -25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm