Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/01 kl 13 153 153 153 161
25/01 kl 14 164 167 166 163
25/01 kl 15 149 156 152 155
25/01 kl 16 131 137 136 132
25/01 kl 17 107 112 108 108
25/01 kl 18 79 85 80 81
25/01 kl 19 64 69 64 63
25/01 kl 20 53 59 57 57
25/01 kl 21 57 62 60 64
25/01 kl 22 71 75 76 78
25/01 kl 23 96 101 101 104

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 167 159 180 188 190
Laveste vannstand 53 41 47 50 44
Avvik gult nivå -36 -44 -23 -15 -13
Avvik orange nivå -46 -54 -33 -25 -23
Avvik rødt nivå -56 -64 -43 -35 -33
Korreksjon av vannstandsdataene: -25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm