Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
25/01 kl 12 142 - - 142
25/01 kl 13 161 153 153 152
25/01 kl 14 163 166 166 165
25/01 kl 15 155 152 152 152
25/01 kl 16 132 136 136 135
25/01 kl 17 108 108 108 108
25/01 kl 18 81 80 80 80
25/01 kl 19 63 64 63 64
25/01 kl 20 57 57 57 55
25/01 kl 21 64 60 60 60
25/01 kl 22 78 76 75 75
25/01 kl 23 104 101 101 100

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 166 155 179 178 177
Max fra modell: 25.01 18 166 154 177 179 180
Max fra modell: 25.01 12 165 152 179 175 180
Korreksjon av vannstandsdataene: -25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm