Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 00 121 126 124 124
26/01 kl 01 132 138 142 144
26/01 kl 02 143 150 146 148
26/01 kl 03 134 140 137 143
26/01 kl 04 120 126 122 123
26/01 kl 05 91 96 94 99
26/01 kl 06 66 72 68 74
26/01 kl 07 48 54 50 -
26/01 kl 08 41 46 44 -
26/01 kl 09 46 52 49 -
26/01 kl 10 62 68 68 -
26/01 kl 11 89 95 92 -
26/01 kl 12 116 121 121 -
26/01 kl 13 141 146 142 -
26/01 kl 14 152 158 155 -
26/01 kl 15 152 159 154 -
26/01 kl 16 138 146 140 -
26/01 kl 17 118 122 120 -
26/01 kl 18 87 94 91 -
26/01 kl 19 62 69 67 -
26/01 kl 20 49 57 55 -
26/01 kl 21 45 53 50 -
26/01 kl 22 60 68 64 -
26/01 kl 23 76 85 82 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 167 159 180 188 190
Laveste vannstand 53 41 47 50 44
Avvik gult nivå -36 -44 -23 -15 -13
Avvik orange nivå -46 -54 -33 -25 -23
Avvik rødt nivå -56 -64 -43 -35 -33
Korreksjon av vannstandsdataene: -25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm