Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
26/01 kl 00 124 124 124 124
26/01 kl 01 144 142 142 141
26/01 kl 02 148 146 147 145
26/01 kl 03 143 137 137 136
26/01 kl 04 123 122 122 121
26/01 kl 05 99 94 93 91
26/01 kl 06 74 68 68 67
26/01 kl 07 54 50 51 49
26/01 kl 08 46 44 43 42
26/01 kl 09 51 49 50 50
26/01 kl 10 69 68 66 66
26/01 kl 11 95 92 94 92
26/01 kl 12 123 121 120 119
26/01 kl 13 146 142 142 142
26/01 kl 14 158 155 154 152
26/01 kl 15 156 154 152 151
26/01 kl 16 143 140 141 140
26/01 kl 17 120 120 118 117
26/01 kl 18 92 91 91 89
26/01 kl 19 69 67 65 66
26/01 kl 20 56 55 53 52
26/01 kl 21 53 50 50 48
26/01 kl 22 65 64 62 61
26/01 kl 23 84 82 82 78

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 166 155 179 178 177
Max fra modell: 25.01 18 166 154 177 179 180
Max fra modell: 25.01 12 165 152 179 175 180
Korreksjon av vannstandsdataene: -25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm