Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 107 2 109 -
27/01 kl 01 130 3 133 -
27/01 kl 02 144 1 145 -
27/01 kl 03 145 3 148 -
27/01 kl 04 134 5 139 -
27/01 kl 05 112 2 114 -
27/01 kl 06 85 5 90 -
27/01 kl 07 61 6 67 -
27/01 kl 08 45 10 55 -
27/01 kl 09 44 12 56 -
27/01 kl 10 57 11 68 -
27/01 kl 11 80 13 93 -
27/01 kl 12 110 12 122 -
27/01 kl 13 137 15 152 -
27/01 kl 14 157 15 172 -
27/01 kl 15 163 16 179 -
27/01 kl 16 155 18 173 -
27/01 kl 17 135 20 155 -
27/01 kl 18 107 22 129 -
27/01 kl 19 79 22 101 -
27/01 kl 20 57 23 80 -
27/01 kl 21 48 21 69 -
27/01 kl 22 52 23 75 -
27/01 kl 23 68 24 92 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 166 155 179 178 177
Laveste vannstand 57 44 55 60 61
Avvik gult nivå -37 -48 -24 -25 -26
Avvik orange nivå -47 -58 -34 -35 -36
Avvik rødt nivå -57 -68 -44 -45 -46
Korreksjon av vannstandsdataene: -25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm