Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 105 113 109 -
27/01 kl 01 127 136 133 -
27/01 kl 02 144 153 145 -
27/01 kl 03 145 152 148 -
27/01 kl 04 135 144 139 -
27/01 kl 05 113 120 114 -
27/01 kl 06 87 94 90 -
27/01 kl 07 65 73 67 -
27/01 kl 08 47 55 55 -
27/01 kl 09 52 58 56 -
27/01 kl 10 63 70 68 -
27/01 kl 11 87 96 93 -
27/01 kl 12 119 127 122 -
27/01 kl 13 143 153 152 -
27/01 kl 14 167 177 172 -
27/01 kl 15 170 180 179 -
27/01 kl 16 165 177 173 -
27/01 kl 17 145 157 155 -
27/01 kl 18 117 130 129 -
27/01 kl 19 89 105 101 -
27/01 kl 20 68 82 80 -
27/01 kl 21 59 76 69 -
27/01 kl 22 63 79 75 -
27/01 kl 23 78 97 92 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 167 159 180 188 190
Laveste vannstand 53 41 47 50 44
Avvik gult nivå -36 -44 -23 -15 -13
Avvik orange nivå -46 -54 -33 -25 -23
Avvik rødt nivå -56 -64 -43 -35 -33
Korreksjon av vannstandsdataene: -25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm