Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
27/01 kl 00 110 109 106 106
27/01 kl 01 131 133 132 130
27/01 kl 02 146 145 144 142
27/01 kl 03 147 148 146 146
27/01 kl 04 137 139 138 135
27/01 kl 05 114 114 113 112
27/01 kl 06 89 90 90 90
27/01 kl 07 64 67 65 65
27/01 kl 08 52 55 53 52
27/01 kl 09 50 56 54 55
27/01 kl 10 65 68 67 67
27/01 kl 11 89 93 92 92
27/01 kl 12 120 122 121 123
27/01 kl 13 147 152 151 151
27/01 kl 14 168 172 171 171
27/01 kl 15 174 179 177 179
27/01 kl 16 167 173 172 174
27/01 kl 17 145 155 152 153
27/01 kl 18 119 129 124 125
27/01 kl 19 91 101 97 99
27/01 kl 20 73 80 75 78
27/01 kl 21 62 69 65 68
27/01 kl 22 67 75 70 73
27/01 kl 23 83 92 87 89

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 166 155 179 178 177
Max fra modell: 25.01 18 166 154 177 179 180
Max fra modell: 25.01 12 165 152 179 175 180
Korreksjon av vannstandsdataene: -25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm