Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 -2 6 2 -
27/01 kl 01 -3 6 3 -
27/01 kl 02 0 9 1 -
27/01 kl 03 0 7 3 -
27/01 kl 04 1 10 5 -
27/01 kl 05 1 8 2 -
27/01 kl 06 2 9 5 -
27/01 kl 07 4 12 6 -
27/01 kl 08 2 10 10 -
27/01 kl 09 8 14 12 -
27/01 kl 10 6 13 11 -
27/01 kl 11 7 16 13 -
27/01 kl 12 9 17 12 -
27/01 kl 13 6 16 15 -
27/01 kl 14 10 20 15 -
27/01 kl 15 7 17 16 -
27/01 kl 16 10 22 18 -
27/01 kl 17 10 22 20 -
27/01 kl 18 10 23 22 -
27/01 kl 19 10 26 22 -
27/01 kl 20 11 25 23 -
27/01 kl 21 11 28 21 -
27/01 kl 22 11 27 23 -
27/01 kl 23 10 29 24 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 9 7 29 36 35
Laveste værets virkning -3 -9 -3 2 -5
Korreksjon av vannstandsdataene: -25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm